Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Wielkiego Postu - 19 marca 2023 r.

1. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa pasyjne Wielkiego Postu:

Droga Krzyżowa w każdy piątek o 17.15 dla dzieci oraz o 18.30 dla dorosłych.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną w niedzielę o 17.15.

2. W sobotę, 25 marca, będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Św. w naszym kościele będą o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 18.00. W tym dniu w Kościele obchodzony jest „Dzień Świętości Życia” i podejmowana jest Duchowa Adopcja dziecka poczętego. W naszej parafii podczas Mszy Św. o godz. 18.00 będzie możliwość podjęcia modlitewnej ochrony życia dzieci nienarodzonych.

3. Za tydzień, zgodnie z tradycją naszej parafii podczas wszystkich Mszy św., w miejsce zbiórki na tacę, przeprowadzimy przedświąteczną zbiórkę darów rzeczowych dla najbardziej potrzebujących naszych parafian. Produkty żywnościowe zostaną rozdzielone jeszcze tego samego dnia, zaś ofiary pieniężne przeznaczymy na zakup innych artykułów koniecznych osobom ubogim i samotnym. Już dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wielkopostny dar Waszego serca.

4. W naszych przygotowaniach do świąt Wielkanocy nie zapominajmy o tym najważniejszym - duchowym przygotowaniu. W przyszłą niedzielę, 26 marca, rozpoczniemy doroczne wielkopostne rekolekcje, które poprowadzi Ks. Jacek Nogowski, kustosz pokamedulskiego klasztoru w Wigrach na Suwalszczyźnie. Rekolekcje będą trwać do środy włącznie. W przyszłą niedzielę podamy szczegółowy program.

Strony