Różaniec Rodziców

Wspólnota Różańca Rodziców w intencji dzieci i rodzin istnieje w parafii od 2014 r. i działa na zasadach Żywego Różańca. Obecnie w parafii jest 12 róż. Każda ma swojego świętego patrona, nad każdą czuwa animator. Modlimy się codziennie w domu jedną tajemnicą różańca wyznaczoną przez animatora róży. Zmieniamy tajemnicę na następną pierwszego dnia każdego miesiąca.

Każdego roku uroczyście zawierzamy nasze dzieci Maryi na Mszy świętej w intencji rozwoju Różańca Rodziców, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia. W ciągu roku spotykamy się na Mszach świętych z okazji Dnia Dziecka oraz w święta patronów naszych róż, a od stycznia 2019 r. także na comiesięcznych spotkaniach w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie różańcowym, a potem na Mszy świętej w intencji wszystkich dzieci i rodzin o godz. 18:00.

Modlimy się:

  • aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców, o łaskę ochrony naszych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich,
  • błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości,
  • uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku,
  • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego
  • rozszerzanie się dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

Odczuwamy mocno działanie Maryi w naszych rodzinach dzięki tej modlitwie.

Kontakt:
Tel. 695 777 850