Krąg Biblijny

O nas

Zapraszamy na spotkania Kręgu biblijnego, które odbywają się co 2 tygodnie w poniedziałek o godz. 19.00 w salce pod plebanią. Może przyjść każdy, kto pragnie rozważać Słowo Boże we wspólnocie. Można dołączyć do nas w każdym czasie. Nowe osoby są mile widziane :)

Krąg biblijny powstał w naszej parafii w maju 2018 roku z inicjatywy świeckich parafian z pomocą Księdza Proboszcza Emila Owczarka oraz pasjonisty o. Waldemara Linke i Bractwa Słowa Bożego. Pierwsze spotkanie odbyło się w Święto NMP Matki Kościoła, dlatego też stała się Ona naszą patronką.

Prowadzącą spotkania jest bardzo ceniona przez nas Jadwiga Siewko z parafii św. Łucji, absolwentka teologii na UKSW. Od zeszłego roku mamy także opiekuna duchowego w osobie Księdza Mateusza Osicy.

Przebieg spotkania

Każde spotkanie trwa od 19.00 do 20.30. Rozpoczynamy modlitwą spontaniczną. Prosimy Ducha Świętego o pomoc i światło. 

Potem czytamy na głos fragment Pisma Świętego i próbujemy wyjaśnić to, co jest dla nas niezrozumiałe. Następnie dzielimy się tym, co odczytaliśmy z tekstu, co Bóg mówi do nas w naszej konkretnej sytuacji życiowej. 

Staramy się trzymać zasady nie komentowania wypowiedzi innych, szacunku dla wypowiedzi Brata lub Siostry, skupienia się na omawianym fragmencie.

Spotkanie kończymy wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem Kapłana.

Terminy spotkań oraz rozważane fragmenty

22 stycznia - Pierwszy List Jana 1,1-2,11

5 lutego - Pierwszy List Jana 2,12-29

12 lutego - Pierwszy List Jana 3

26 lutego

11 marca

25 marca

8 kwietnia

22 kwietnia

6 maja

20 maja

3 czerwca

17 czerwca

Archiwum

Katechezy z okazji 5-lecia kręgu (29-31.05.2023): Jak słuchać Boga, aby Go usłyszeć?
Głosi ks. dr Zbigniew Grochowski

Słuchać, aby pełnić wolę Boga : https://drive.google.com/file/d/19JTk-XLw9nasMokN_-rD3WZIfLIQNmod/view

Słuchać, aby usłyszeć cz. 1 : https://drive.google.com/file/d/1x0kQb1iZAW_nQ0xlf21wVfdDoDEw18K6/view

Słuchać, aby usłyszeć cz. 2 + Aby usłyszeć, potrzeba ciszy : https://drive.google.com/file/d/1PAH54y9PHhlOzkXIaOgpKbcgG4hLGZVj/view