Grupa Młodzieżowa

Wspólnota młodzieżowa "Źródło Życia" to młodzież, która jest oparta na silnych więziach ze sobą. Chcemy pokazać udział młodzieży w życiu Kościoła. Swoje działanie opieramy na modlitwie, Słowem Bożym, uwielbianiu Boga i dzieleniu się z innymi swoim doświadczeniem. Dyskutujemy na różne, ważne tematy związane z wiarą, życiem w Kościele i poza nim a szczególnie na temat tego, co my, jako młodzi ludzie możemy zrobić nie tylko dla siebie, ale dla innych i dla Kościoła. Duszpasterzem naszej wspólnoty jest ks. proboszcz Emil Owczarek, który zawsze wspiera nas modlitwą i dobrą radą.