Żywy Różaniec

Koło Żywego Różańca stawia sobie za zadanie wspierać tą modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Zgodnie z ceremoniałem Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy wszystkich Róż.

W naszej parafii istnieje obecnie siedemnaście Róż Różańcowych skupiających po 20 członków każda. Każdy z członków przez miesiąc modli się codziennie różańcem, rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Zmiana tajemnic odbywa się na comiesięcznym ogólnym spotkaniu Koła. Ks. proboszcz albo inny zaproszony kapłan wygłasza krótką konferencję, podaje miesięczną intencję, udziela błogosławieństwa zebranym. (Msza św. o godz. 13, procesja, spotkanie).

Spotkania odbywają się: w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13:00.

Opiekun duchowy: ks. Proboszcz.