Bractwo św. Józefa dla Mężczyzn

Bractwo św. Józefa, założone przez Opata Bernarda Rosę powstało 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych.

Bratwo Świętego Józefa w naszej parafii jest jednym z najmłodszych - ślubowanie złożone zostało przez 9 braci w dniu 23 marca 2019 roku w obecności ks. bp. Romualda Kamińskiego.

Każdy z członków Bractwa zobowiązany jest do noszenia szkaplerza św. Józefa, nabożeństwa do Niego oraz codzienniej modlitwy za żywych i zmarłych członków Bractwa.