Ministranci

Spośród wielu grup istniejących przy naszej parafii na szczególną uwagę zasługują ministranci, ponieważ to oni stoją najbliżej ołtarza służąc samemu Bogu. Ministrant pomaga kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii oraz innych nabożeństw liturgicznych. Patronem ministrantów jest św. Stanisław Kostka.

W naszej parafii opiekę nad ministrantami sprawuje ks. Rafał, spotkania chłopców odbywają się najczęściej w soboty o godz. 10.00.

 

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.