Parafialny Zespół Caritas

Parafialnym Zespołem „Caritas”(w skrócie PZC) kieruje siostra Domicylla.

PZC niesie pomoc parafianom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom wielodzietnym, dając świadectwo o obecności Boga i Jego Miłości miłosiernej w życiu każdego człowieka. Wolontariusze odwiedzają rodziny w domach, starają się pomagać w rozwiązaniu problemów, załatwieniu spraw w urzędach, dostarczają niezbędne produkty, robią zakupy, modlą się wspólnie, pocieszają. Na Boże Narodzenie i Wielkanoc przygotowują paczki dla potrzebujących. Produkty zakupione są specjalnie na tę okazję przez zespół oraz dodatkowo pochodzą ze zbiórek od parafian. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowana jest Wigilia dla osób starszych i samotnych. Podejmujemy akcje ogólnopolskie Caritas, takie jak TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU, WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM, TORBA PEŁNA UŚMIECHU, uczestniczymy w zbiórkach żywności, zgłaszamy osoby do SZLACHETNEJ PACZKI i WIRTUALNEJ CHOINKI.

Z darowanych funduszy kupowane są między innymi leki dla chorych, opłacane są rachunki za gaz, prąd, czynsz. 

Członkowie PZC mają stałe dyżury w salce pod plebanią dwa razy w tygodniu:

  • Wtorek w godz. 10 – 12
  • Czwartek w godz. 16-17

Jest to czas zarówno dla darczyńców, którzy mogą przynieść odzież w dobrym stanie, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego, żywność, produkty chemiczne, jak również dla potrzebujących, którzy mogą otrzymać potrzebną pomoc.

We wtorek zapraszamy szczególnie osoby, które czują się samotne, chciałyby porozmawiać przy słodkim poczęstunku, pomodlić się wspólnie.

Zachęcamy do korzystania ze SKRZYNKI KONTAKTOWEJ „CARITAS”, która znajduje się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Można tam wrzucać karteczki z ofertami pomocy, informacjami o niepotrzebnych rzeczach, meblach, wyposażeniu do oddania lub zgłaszać swoje potrzeby.

Przyłącz się do nas

Moglibyśmy robić jeszcze więcej, ale brakuje nam rąk do pracy. Jeśli czujesz, że Bóg ma dla Ciebie charyzmat pełnienia uczynków miłosierdzia przyłącz się do naszego zespołu, skontaktuj się z Księdzem Proboszczem lub Siostrą Domicyllą.