Parafialny Zespół Caritas

Parafialnym Zespołem „Caritas”(w skrócie PZC) kieruje siostra Domicylla, loretanka. PZC niesie pomoc parafianom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz samotnym matkom, wdowom, rodzinom wielodzietnym, dając świadectwo o obecności Boga i Jego Miłości miłosiernej w życiu każdego człowieka. Wolontariusze odwiedzają rodziny w domach, starają się pomagać w rozwiązaniu problemów, załatwieniu spraw w urzędach, dostarczają niezbędne produkty, robią zakupy, modlą się wspólnie, niosą nadzieję płynącą z wiary.
Na Boże Narodzenie i Wielkanoc przygotowują paczki dla potrzebujących (co roku przygotowywanych jest około stu paczek). Produkty zakupione są specjalnie na tę okazję przez zespół oraz dodatkowo pochodzą ze zbiórek od parafian. Przy pomocy wolontariuszy z parafii organizowana jest wieczerza wigilijna dla osób starszych i samotnych.
Podejmujemy akcje ogólnopolskie Caritas, takie jak WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM, TORBA PEŁNA MIŁOŚCI, uczestniczymy w zbiórkach żywności TAK POMAGAM, zgłaszamy osoby do WIRTUALNEJ CHOINKI.

Z darowanych funduszy kupowane są między innymi leki, środki do pielęgnacji chorych, opał, opłacane są rachunki za gaz, prąd, czynsz, dofinansowywane są niezbędne remonty, czy sprzęt gospodarstwa domowego. 

Członkowie PZC mają stałe dyżury w salce pod plebanią dwa razy w tygodniu:

Wtorek w godz. 10 – 12

Czwartek w godz. 16-17

Jest to czas zarówno dla darczyńców, którzy mogą przynieść żywność, produkty chemiczne, jak również dla potrzebujących, którzy mogą otrzymać potrzebną pomoc. Jednocześnie informujemy, że ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia do przechowywania nie przyjmujemy odzieży używanej.

We wtorek zapraszamy szczególnie osoby, które czują się samotne, chciałyby porozmawiać przy słodkim poczęstunku, pomodlić się wspólnie.

Przyłącz się do nas

Cieszymy się bardzo, że w roku 2019 przyłączyły się do naszego zespołu nowe osoby. Dzięki temu mogliśmy otoczyć opieką więcej osób starszych.
Moglibyśmy robić jeszcze więcej, ale ciągle brakuje nam rąk do pracy. W parafii przybywa osób starszych, niepełnosprawnych, które często są albo czują się samotne i opuszczone. Potrzeba osób, które zaniosłyby im trochę ciepła, nadziei, okazały zainteresowanie. Jeśli możesz poświęcić choćby godzinę w tygodniu dla osób potrzebujących, przyłącz się do naszego zespołu, skontaktuj się z Księdzem Proboszczem lub Siostrą Domicyllą, lub zostaw kontakt do siebie w zakrystii.