Schola Dziecięca

W naszej parafii od wielu lat istnieje schola dziecięca. Należą do niej dzieci w wieku szkoły podstawowej, ale również i młodsze. W tym roku scholę prowadzi pani Elżbieta oraz pani Ewa.

Próby scholi odbywają się w niedziele o godz. 10.30 w salce katechetycznej pod kancelarią parafialną. Bezpośrednio po próbie przechodzimy do kościoła, aby śpiewem animować Mszę św. o godz. 11.30.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci – i dziewczynki i chłopców – do włączenia się w działalność scholi w naszej parafii.