Od stycznia 2019 roku opiekę artystyczną nad Orkiestrą objął solista Teatru Wilekiego - Opery Narodowej w Warszawie Robert Dymowski.

Kontakt do p. Roberta :

tel. 606 682 142

Cały czas prowadzony jest nabór do Orkiestry.