Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca 2020 r.

Wciąż zmagamy się z nasilającą się epidemią koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na świecie. Trudny to dla nas wszystkich czas. My kapłani modlimy się nieustannie za Was wszystkich i codziennie sprawujemy Mszę Świętą w Waszej intencji prosząc Boga, aby dał nam siłę, mądrość, cierpliwość oraz uchronił przed zarażeniem i pomógł ustrzec wiarę. O taką gorliwą modlitwę prosimy również Was. Jednocześnie zmuszony jestem kolejny raz prosić gorąco, abyście pozostali w domach. Wiecie, że w kościele, zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych i diecezjalnych, nie może przebywać więcej jak 5 osób jednocześnie, wyłączając obsługę. Dlatego proszę, aby na Mszę Świętą przychodziły tylko osoby, które zamówiły intencję. Bardzo proszę, abyście respektowali ten przepis i nie stawiali nas w trudnej sytuacji. Od niedzieli będziemy mogli łączyć się na Eucharystii dzięki transmisji na żywo z naszej świątyni – w niedzielę o 10.15 i 11.30, a w tygodniu o 18.00. Zachęcam do duchowego łączenia się na wspólnej modlitwie.

1. Parafialny Zespół Caritas uruchomił Telefon Wsparcia – 731 162 500 – dyżury wolontariuszy odbywają się w poniedziałki, środy i piątki (oprócz świąt) w godz. 10.00-15.00. Zapraszamy do kontaktu osoby pragnące pomóc oraz osoby potrzebujące.

2. W Pierwszy Piątek kapłani odwiedzą chorych z Komunią Świętą.

3. Za tydzień Niedziela Palmowa, ale niestety bez poświęcenia palm i wciąż z ograniczeniami ilości osób uczestniczących w liturgii do 5.

4. Codziennie w godzinach od 17.30 do 18.00 jest w naszym kościele indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona modlitwą do Św. Michała Archanioła, podczas której istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.

Jednocześnie prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarno-epidemiologicznych, ograniczających liczebność zgromadzeń do 5 osób.

Strony