Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego

05/09/2023

Po wakacjach powracają spotkania naszego Kręgu Biblijnego, które odbywają się co 2 tygodnie w poniedziałek o godz. 19.00 w salce pod plebanią. Może w nich uczestniczyć każdy, kto pragnie rozważać Słowo Boże we wspólnocie. Można dołączyć do nas w każdym czasie. Nowe osoby są mile widziane. Naszym opiekunem jest ks. Mateusz Osica.

Na najbliższym spotkaniu 11 września rozważymy 2 fragmenty Pisma Świętego : Księgę Izajasza 2,1-5 oraz Ewangelię wg św. Mateusza 8,5-13.

Każde spotkanie trwa od 19.00 do 20.30. Rozpoczynamy modlitwą spontaniczną. Prosimy Ducha Świętego o pomoc i światło.

Potem czytamy na głos fragment Pisma Świętego i próbujemy wyjaśnić to, co jest dla nas niezrozumiałe. Następnie dzielimy się tym, co odczytaliśmy z tekstu, co Bóg mówi do nas w naszej konkretnej sytuacji życiowej.

Staramy się trzymać zasady nie komentowania wypowiedzi innych, szacunku dla wypowiedzi Brata lub Siostry, skupienia się na omawianym fragmencie.

Spotkanie kończymy wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem Kapłana.

Serdecznie zapraszamy !