Wesprzyjmy Diecezjalny Zespół Synodalny

09/12/2022

24 października 2022 ukazał się w języku włoskim dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego Synodu o Synodalności zatytułowany: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu” (Iz 54, 2) – są to zebrane opinie świeckich i kapłanów z różnych, rozsianych na całym świecie Konferencji Episkopatów.

Drodzy Diecezjanie, bardzo ważne jest byśmy i my zabrali aktywny głos w debacie synodalnej na temat kondycji i przyszłości Kościoła katolickiego. Zdystansowanie się bądź zbojkotowanie dokumentu kontynentalnego poskutkuje tym, że nasz głos, polskich katolików stanowiących duży i dynamiczny duszpastersko Kościół w Europie, nie zostanie usłyszany, wzięty pod uwagę, zanotowany. W myśl zasady – nieodzywający się i nieobecni sami wyłączają się z dyskusji – jeśli nie weźmiemy teraz udziału w zaopiniowaniu dokumentu Kontynentalnego, nasz głos nie będzie brany pod uwagę na kolejnym spotkaniu Zgromadzenia Synodalnego dla Europy, które odbędzie się w dniach 5-12 lutego 2023 roku w czeskiej Pradze.

Bardzo serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z tym dokumentem, uważne przeczytanie go, promowanie i propagowanie w swoich środowiskach parafialnych i wspólnotowych. Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zapoznało się z treścią dokumentu i odpowiedziało na 6 pytań:

1. Które wnioski, uwagi i opinie tam zawarte są najbardziej zbliżone do tych w z którymi spotkaliście się w waszych parafiach?

2. Które wnioski zawarte w DEK wydają się wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze?

3. Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK stoją w sprzeczności z wnioskami i doświadczeniami, z które spotkaliście się w waszych parafiach. Jakie pytania zadalibyście, aby lepiej zrozumieć te sprzeczności?

4. Jakie są najważniejsze, waszym zdaniem, tematy, którymi należy podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi na całym świecie, zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi?

5. Jakie działania należy podjąć w waszych parafiach oraz innych Kościołach lokalnych, które wynikają zarówno z raportu DEK jak i Waszych doświadczeń?

6. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, jakie tematy powinny zostać przedyskutowane przez biskupów z całego świata podczas 1 sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023?

 

Czekamy na wasze refleksje i odpowiedzi na pytania ze strony 34. Wysyłajcie je na adres: synod@diecezja.waw.pl do 15 grudnia 2022 roku.