Ważne !

24/03/2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.