SPACER Z JOZUEM - Otoczmy Rembertów modlitwą

26/06/2021

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rembertowa do modlitwy różańcowej w następujacych intencjach: "Aby Bóg skruszył wszelkie mury i przeszkody w naszych sercach, które utrudniają Bogu działanie w nas. O łaskę nawrócenia dla niewierzących i pogłębienie wiary dla wierzących."

Inspiracją dla tej akcji stał się Jozue i zdobycie Jerycha przez Izraelitów orężem modlitwy. (zob. Joz 6, 1-20)

Akcje będzie trwać od 1 lipca do 7 października 2021. Nie trzeba się nigdzie zapisywać. Każdy może wziąć w niej udział.

Możliwe są dwa sposoby udziału:

  1. Indywidualny spacer po terenie Rembertowa z widocznym różańcem w ręku, jako świadectwo wiary. Trasa i czas spaceru są dowolne.
  2. Modlitwa na różańcu, gdziekolwiek się znajdujemy.

W ostatnim tygodniu akcji zapraszamy na dwie Msze święte :

  • 30 września o godz. 18.00 w kościele św. Łucji przy ul. Paderewskiego 42 ( w dniu świętego Hieronima będziemy prosić, aby Słowo stało się Ciałem i Maryja zrodziła w nas Jezusa )
  • 7 października o godz. 18.00 w kociele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Grzybowej 1 ( w dniu NMP Różańcowej będziemy dziękować za skruszenie murów naszych serc  i narodzenie w nas Jezusa )

Siostra Łucja, która rozmawiała z Matką Bożą w Fatimie, powiedziała : "Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rowiązać przy pomocy Różańca".