Ograniczenia liczby wiernych w świątyni

06/11/2020

Drodzy Parafianie!
Wciąż zmagamy się z nasilającą się epidemią koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na świecie. Trudny to dla nas wszystkich czas. My kapłani modlimy się nieustannie za Was wszystkich prosząc Boga, aby dał nam siłę, mądrość, cierpliwość oraz uchronił przed zarażeniem i pomógł ustrzec wiarę. O taką gorliwą modlitwę prosimy również Was. Jednocześnie zmuszony jestem prosić gorąco, abyście pozostali w domach. Wiecie, że w kościele, zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych i diecezjalnych, nie może przebywać więcej jak 1 osoba na 15 m2, co w naszym kościele stanowi 65 osób. Dlatego proszę, abyście respektowali ten przepis i nie stawiali nas w trudnej sytuacji. W każdą niedzielę będziemy mogli łączyć się na Eucharystii dzięki transmisji na żywo z naszej świątyni o 10.15 i 11.30. Zachęcam do duchowego łączenia się na wspólnej modlitwie.
Matko Boska Zwycięska – módl się za nami
Św. Michale Archaniele – módl się za nami
Św. Janie Pawle II – módl się za nami