Nabożeństwa Fatimskie

13/07/2021

Każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października w naszym kościele po Mszy Świętej wyrusza procesja fatimska.

Nabożeństwo Fatimskie, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie, jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.

"Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom.

Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.”

Jan Paweł II, Fatima 1982 r

Fot. Marta Skok ( www.martaskok.pl)