Lectio Divina

12/02/2020

Zapraszamy na spotkania ze Słowem Bożym w formie Lectio Divina.

W każdy piątek na adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 20 do 21 czytamy i rozważamy (lectio, meditatio) teksty Liturgii Słowa przewidziane na najbliższą niedzielę.

Na dzielenie się słowem (oratio) schodzimy do salki pod plebanią po godzinie 21.

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego, pochodząca jeszcze z czasów Ojców Pustyni i baza wszystkich duchowości, które istnieją w Kościele. Istnieje wiele odmian Lectio divina w Kościele.

Najbardziej oryginalny i pierwotny model lectio divina składa się  z 4 etapów:

1. lectio [czytanie]

2. meditatio [medytacja]

3. oratio [modlitwa, mówienie]

4. contemplatio [kontemplacja]

Logo pokazuje: - osobę czytającą księgę, olśnioną przez światło z góry Symbolizuje ono:

- relację człowiek-Bóg (poprzez interakcję człowieka, Słowa i Ojca),

- Ojca, udzielającego Ducha Świętego temu, który poznaje Jego Słowo (Syna),

- osobę Syna w postaci eucharystycznej i objawionego przez Ojca w Słowie Bożym,

- wykorzystana jest odwrócona perspektywa podobnie jak w ikonie Trójcy Świętej - w centrum jest Bóg, jednocześnie Słowo zaprasza patrzącego na logo do wejścia wgłąb tajemnicy (księga otwiera się w stronę patrzącego).