Kościół Domowy w naszej parafii

12/04/2019

Zapraszamy małżeństwa chętne do włączenia się w spotkania Kościoła Domowego, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Krąg składa się z 5-6 małżeństw, które spotykają się kolejno po swoich domach na comiesięcznej modlitwie i dzieleniu, w obecności kapłana.

Program pracy w małżeństwie i zbliżaniu się do Boga przez sakrament małżeństwa opracował ks. Franciszek Blachnicki. Więcej informacji na www.dk.oaza.pl .

Zgłoszenia należy kierować do księdza Proboszcza lub do państwa Magdaleny i Macieja Podczaskich : podczas@wp.pl .