Styczeń 2017 – Program wizyty duszpasterskiej


02.01 (poniedziałek) od 1630 – ul. Komandosów

03.01 (wtorek) od 1630            – ul. Niedziałkowskiego

04.01 (środa) od 1630               – ul. Łyszkiewicza

05.01 (czwartek) od 1630        – ul. Kłuszyńskiej, Skrzeszewskiego

07.01 (sobota) od 1430            – ul. Bocheńskiego


09.01 (poniedziałek) od 1630 – ul. Gembarzewskiego, Jaworzniaków, Bellony

10.01 (wtorek) od 1630            – ul. Ilskiego (parzyste)

11.01 (środa) od 1630              – ul. Ilskiego (nieparzyste)

12.01 (czwartek) od 1630        – ul. Kacpury

13.01 (piątek) od 1630             – ul. Cyrulików 117-127, Szatkowników,

Kominiarska, Posłańców

14.01 (sobota) od 1430            – ul. Cyrulików 45-91, Przebieg


16.01 (poniedziałek) od 1630 – ul. Rasztowska, Przewłocka, Sobiborska,

Liryczna

17.01 (wtorek) od 1630            – ul. Markietanki, Buławy, Ułańska

18.01 (środa) od 1630              – ul. Plutonowych, Konwisarska 60-106

19.01 (czwartek) od 1630        – ul. Republikańska, Fizyków, Górna, Haubicy

20.01 (piątek) od 1630             – ul. Eskulapów, Dziewosłęby

21.01 (sobota) od 1430            – ul. Konwisarska 2-45, Fiszera


23.01 (poniedziałek) od 1630 – ul. Gawędziarzy

24.01 (wtorek) od 1630            – ul. Chruściela

WRITTEN BY: dawid