25 rocznica ustanowienia Diecezji Warszawsko-Praskiej / 25.03.2017

List Ks. Arcybiskupa:


Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Bracia i Siostry, Zbliża się 25 rocznica ustanowienia z woli św. Jana Pawła II, Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jest to srebrny jubileusz jednej z najmłodszych polskich diecezji, skoro najstarsze mają po 1000 lat istnienia. Jubileusz oznacza radość. Radość z daru życia i istnienia tego żywego Kościoła lokalnego. Radość ze zrealizowanego dobra, dzięki Bożej pomocy i wysiłku nas wszystkich. Radość i dziękczynienie za podjęty trud, począwszy od kolejnych Biskupów Diecezjalnych, poprzez Kapłanów diecezjalnych i zakonnych, Członków i Członkinie tak wielu zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego, przeszło milion wiernych świeckich, żyjących w 184 parafiach i zaangażowanych we wspólnotach, ruchach apostolskich i dziełach charytatywnych. Stąd też obecność przedstawicieli tychże parafii i wymienionych wspólnot i dzieł na obchodach jubileuszu jest obowiązkiem serca, sprawiedliwości i szczodrobliwości, by razem dzielić się radością. Zapraszam zatem wszystkich do Katedry Warszawsko-Praskiej, 25 marca na godz. 11.00, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Niech jubileuszowa Msza Święta stanie się widocznym znakiem jedności naszego Kościoła w modlitwie i dziękczynieniu.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski


WRITTEN BY: dawid